Welcome to Iran Benchrest & Fieldtarget Association- IRBFA

انجمن تیراندازی بنچ رست و فیلدتارگت ایران

سایت در حال بروز رسانی میباشد

برگزاری مسابقات تیراندازی بنچ رست ریمفایر و بادی آزاد کشوری 25-26 بهمن 96

ثبت نام از تاریخ 2 الی 20 بهمن ماه 1396/ ثبت نام برای عموم آزاد است

 

توجه : بدلیل محدودیت در ظرفیت اولویت در تقدم ثبت نام میباشد